mar 17, 2023 - Aktualności    Możliwość komentowania Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu I Biała Podlaska została wyłączona

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu I Biała Podlaska

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty Rejonu I Biała Podlaska, rodziny i młodzież z Ruchu Światło -Życie przeżywały tym razem w parafii pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. Wspólnota spotkała się 12.03. na mszy świętej o godzinie 10.00, a potem na plebanii nastąpiła dalsza część: konferencja wygłoszona przez księdza moderatora Krzysztofa Niestieruka, świadectwo Asi i Sławka o wzrastaniu we wspólnocie i podejmowaniu służby oraz spotkanie w grupach, w których pochylaliśmy się nad tematem RDW.

Zarówno na kazaniu wygłoszonym przez ojca gwardiana Bogdana Augustyniaka jak i na konferencji ks. Krzysztofa, wybrzmiał temat oddania się służbie w miłości. Szczególną uwagę zwróciliśmy na potrzebę odnawiania łaski uświęcającej i łaski posyłającej, które związane są z sakramentami chrztu i bierzmowania, a które uzdalniają nas do „posiadania siebie w dawaniu siebie”. Łaskę uświęcającą odnawiamy poprzez spowiedź i Komunię, łaskę posyłającą, która uzdalnia nas do dawania świadectwa w świecie, odnawiamy min. przez rekolekcje.

Wielkopostny Dzień Wspólnoty stał się dla nas refleksją do rozmyślania nad swoim oddaniem w służbie Kościołowi, wspólnocie, w rodzinie i środowisku pracy. Dzień wspólnoty sam w sobie jest diakonią, bo w każdej jego części jedni posługiwali innym – przez posługę liturgiczną i muzyczną, przez przygotowanie sali i poczęstunku, zapewnienie opieki nad dziećmi.

Rejonowy Dzień Wspólnoty jest również spotkaniem z Bogiem, z braćmi i siostrami – na wspólnej modlitwie i ubogacających rozmowach. Spotkanie wspólnoty daje możliwość przyjrzenia się sobie, swojemu małżeństwu, rodzinie, kręgowi. Daje poczucie bycia ze wszystkimi członkami Ruchu Światło-Życie. Na takim spotkaniu odnawiamy też swoją łaskę posyłającą, bo umocnieni miłością innych i świadectwami, rozpalamy w sobie zapał do posług oraz chęć niesienia Boga ludziom w środowiskach, w których funkcjonujemy na co dzień.

Joanna Dziedzic-Florek

Galeria Zdjęć