lut 15, 2023 - Aktualności    Możliwość komentowania „SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW” została wyłączona

„SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW”

PLANOWANA JEST RÓWNIEŻ TRANSMISJA ONLINE DOSTĘPNA NA STRONIE: https://smartfon-wyzwania.pl/

Smartfon wyzwanie naszych czasów

Zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum Naukowo Edukacyjne” SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW” 03 – 04 marca 2023 r. (piątek–sobota).

Miejsce Sympozjum

Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich

Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7

Aula Auditorium Novum

Zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum Naukowo edukacyjne „SMARTFON WYZWANIE NASZYCH CZASÓW”, które jest kontynuacją corocznych, cieszących się dużym zainteresowaniem sympozjów poświęconych roli mediów i technologii w życiu społecznym, a w szczególności w wychowaniu młodzieży. Gościem specjalnym jest profesor Manfred Spitzer, światowej sławy niemiecki psychiatra i neurobiolog.

Link do spotu reklamowego.

Młodzi ludzie spędzają dziś w świecie cyfrowych mediów ponad dwa razy więcej czasu niż w szkole. Skutkami są zakłócenia rozwoju mowy, problemy z nauką i koncentracją, stres, depresja i narastająca gotowość do stosowania przemocy fizycznej. Konferencja, poprzez dobór prelegentów będących uznanymi autorytetami w dziedzinie pedagogiki, psychologii, medycyny i mediów, ma przyczynić się do upowszechnienia świadomości tych problemów, a także wiedzy o sposobach przeciwdziałania im.

Pierwszy dzień konferencji – PIĄTEK (3 marca 2023 r.) będzie miał program edukacyjny, skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów, podczas gdy dzień drugi – SOBOTA (4 marca 2023 r.) – charakter naukowy, adresowany do dorosłych odbiorców, w szczególności wychowawców, nauczycieli, rodziców i samorządowców. Zaproszeni mówcy, prof. Manfred Spitzer, Bogna Białecka, Michał Talaga i Małgorzata Więczkowska, przedstawią często niedostrzegane w życiu codziennym zagrożenia związane z korzystaniem z technologii. Wiedza ta pomoże młodzieży mądrze wykorzystywać zdobycze techniki i unikać związanych z nimi problemów.

Głównym założeniem tego sympozjum jest uświadomienie młodzieży oraz osobom dorosłym (wychowawcom, nauczycielom, rodzicom, samorządowcom) zagrożeń wynikających z nieumiejętnego i nadmiernego korzystania z gadżetów elektronicznych oraz zapobieganie im. Warto zaznaczyć, ze problem ten nie dotyczy wyłącznie młodych ludzi.

Serdecznie zapraszamy,

Mirosława i Marek Chmielewicz

Centralna Diakonia Społeczna