cze 13, 2018 - Aktualności    Możliwość komentowania List do wspólnot rodzinnych 151 została wyłączona

List do wspólnot rodzinnych 151

Droga Wspólnoto,
gdy piszemy poniższe słowa, kończy się rok formacyjny: „Sługa Niepokalanej”, a rozpoczyna kolejny: „Młodzi w Kościele”. Uczestnicy zgromadzeni na Centralnej Oazie Matce w Krościenku przyzywają Ducha Świętego, by z nową mocą przyszedł do naszych wspólnot, do naszego Ruchu, by każdy z nas w tym kolejnym roku naszej formacji mógł doświadczyć Jego tchnienia i Jego prowadzenia. Zachęcamy do wsłuchiwania się w Jego głos i szukania nowych dróg dotarcia do młodych nie tylko w naszym Ruchu, ale w całym Kościele. Może jakąś inspirację znajdziecie w tekście „Młodzi w (Domowym) Kościele”.


W tym roku pracy nie tylko będzie nam towarzyszyło spoglądanie na młodych, ale także odkrywanie przesłania zawartego w najnowszej adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”: „Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. (…) Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kochając i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół. Jesteś pracownikiem? Bądź świętym, wypełniając uczciwie i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś rodzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie ucząc dzieci naśladowania Jezusa” (GE 14). Poprzez list kręgu centralnego oraz miesięczne spotkania kręgu będziemy odkrywać naszą drogę do świętości w codzienności. Czyż nie jest to zbieżne ze słowami zapisanymi w 10 punkcie „Zasad Domowego Kościoła”: „Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem”? Podążajmy więc z odwagą tą drogą i dawajmy naszym życiem świadectwo, że świętość jest możliwa i że realizuje się ona przez codzienną służbę w małżeństwie, rodzinie, wspólnocie czy społeczeństwie. Ten wymieniony jako ostatni rodzaj służby jest tematem tego numeru „Domowego Kościoła. Listu do wspólnot rodzinnych”. Różnorodność przykładów pokazuje, że warto szeroko spojrzeć na ten temat i zastanowić się, gdzie jest moje miejsce w tej służbie i jakie obszary pozostają jeszcze do zagospodarowania.

Tym numerem naszego kwartalnika rozpoczynamy cykl artykułów o liturgii. Najpierw będą to teksty o sakramentach. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na możliwość zadawania pytań autorowi – w ten sposób każdy z Czytelników może w jakiś sposób stać się współautorem przygotowywanych materiałów.

Całość numeru dopełniają oczywiście świadectwa oraz wydarzenia z życia naszej wspólnoty. Wśród świadectw na szczególną uwagę zasługują te, które pokazują wartość organizowania rekolekcji w czasie ferii zimowych. Z różnych powodów dla niektórych członków wspólnoty nie jest możliwy wyjazd latem, stąd dziękujemy parom diecezjalnym za odwagę i trud przygotowania takich rekolekcji w innym czasie – niech zaowocuje to dalszą gotowością do służby w tym obszarze. Z wydarzeń mających miejsce w naszej wspólnocie wczytajmy się szczególnie w relację z ORD (jako rekolekcji pomagających spojrzeć na Ruch jako całość) oraz z rekolekcji po stracie współmałżonka (jako czasu pomagającego odkryć na nowo miłość do współmałżonka, który jest już po drugiej stronie).

Czerwiec to miesiąc dokonywania wyborów par animatorskich, rejonowych i diecezjalnych. Czasami przy tej okazji napotykamy na różne przeciwności i wątpliwości, które utrudniają nam jednoznaczną odpowiedź na pytanie o miłość – czy kochasz mnie bardziej? Ważną podpowiedź w tym temacie znajdziemy w tekście: „Miłość – służba – wolność”.

Przed nami czas wakacji i rekolekcji. Wszystkim życzymy czasu na umacnianie więzi w małżeństwie i rodzinie, a posługującym – radości z prowadzenia innych do Chrystusa. „Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha Świętego w twoim życiu (por. Ga 5,22-23)” (GE 15).

Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa Domowego Kościoła
ks. Tomasz Opaliński
moderator krajowy Domowego Kościoła

Źródło: http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/list-do-wspolnot-rodzinnych-151